Какво означава да си добър учител?

Какво означава да си добър учител?

В живота всички сме били ученици и сме имали работа с много учители и преподаватели. Само някои от тях обаче направиха своя отпечатък, защото се открояваха с учителските си умения. Но какво означава да си добър учител? Какво го прави така? От известно време педагогическите психолози се опитват да отговорят на този въпрос и днес искаме да представим заключенията, до които са стигнали.Преди да откриете качествата на добрия учител, е необходимо да запомните, че това е една от най-сложните професии. Образователните и дидактически процеси изискват интелигентност и прецизност, простият факт да ги познаваш и да знаеш как да ги управляваш е вече доста трудна задача. Е учителят трябва не само да се справи с това, той трябва да знае и как да се справи с учениците, като взема предвид техните индивидуални особености .

Качества да бъдеш добър учител

Проучванията показват, че качеството на образованието се повишава, когато учителят отговаря на следните изисквания:

Експертиза по въпроса

От съществено значение е учителят да бъде подготвен по своя предмет. Очевидно това знание надхвърля познаването на термини, факти и понятия. Освен това трябва да знае как да се организира и свързва идеи и да може да аргументира всички аспекти на темата, като извлича информация и от други области.

Преподавателски стратегии

За ефективно преподаване трябва да се възприемат правилните стратегии. Днес изглежда, че най-добрите са тези от конструктивистки характер: на ученика се гледа като на теоретик, който трябва да изгради свой собствен свят, така че най-подходящата образователна стратегия е да го насърчите да изследва, открива нови знания и да развива критично мислене .Професор с a

Дидактическо планиране на целите

Добрите учители не импровизират урока. Те си поставят целите на обучението и планират как да ги постигнат. Доброто планиране отнема много време и работа, но превръща ученето в предизвикателство и интересна дейност за учениците.

Познаване на етапите на развитие

Докато децата растат, начинът им на учене и справяне с трудностите се променят. Следователно добрият учител трябва да познава различните етапи на детското развитие, за да дава на учениците материали и инструкции според тяхното ниво.

Умения за контрол на класа

Важна характеристика на добрия учител е да разглежда класа като цяло и да планира дейностите, като ги организира в групова работа. Следователно той трябва да притежава поредица от умения: да знае как да дава правила, да организира групи, да контролира дейности, да съдържа поведение, счетено за погрешно и т.н.

Твърде твърдата дисциплина или, напротив, твърде многото вседопустимост, рискува да има отрицателни последици: трябва да постигнем демократична и сплотена атмосфера.

Възможност за насаждане мотивация

Ако учениците нямат правилната мотивация, качеството на обучението ще пострада. За това е важно учителят да предизвика интерес към предмета си. В този смисъл ще трябва да трансформира преподавателската дейност в творческа и стимулираща дейност за подобряване на образователното качество.

Комуникационни умения

Преподаването означава да участваш в дебати и сблъсъци, така че изкуството да говориш е необходима характеристика. Добрият професор няма проблем да адаптира нивото на изразяване към особеностите на рецептора. Говорим за тип комуникация, който не засяга само учениците, а цялата училищна общност.

Разпознаване на индивидуалните характеристики на учениците

Нито един ученик не е същият като останалите, всеки има свои качества и учебен профил. Да си добър учител означава да знаеш как да разпознаеш тези индивидуални различия.

Това също така означава да знаете как да персонализирате учебната дейност въз основа на учебните методи на учениците.

Ефективна работа в различни културни ситуации

В момента след глобализацията е нормално една класна стая да приема студенти от различни култури. Следователно сред уменията, необходими на добрия учител, има и знанието за културните особености на неговите ученици, така че да насърчи взаимодействието и да осигури успеха на образованието.

Ролята на учителя е да кани учениците да се отнасят помежду си по положителен начин, за да се избегнат културни стигматизации .

Добър учител, който чете с деца

Умения за оценка

Добрият учител е наясно с нивото на обучение на всеки ученик. Следователно той трябва да знае как да използва адекватно инструментите за оценяване, като взема предвид силните и слабите страни на учениците.

Текущата оценка е система за оценка, проверка и не трябва да бъде по този начин. Функцията на оценяването трябва да бъде да разпознава схоластичните способности на ученика, които да го насочват по неговия образователен път.

IT и технологични умения

Когато се използват правилно, технологичните ресурси значително повишават качеството на образованието. По тази причина добрите учители са в крак с новите технологии, използвани в преподаването.

Те също така трябва да научат учениците да се запознаят с тези инструменти, като определят времето и употребите им.

Каним ви да прочетете и: Уважаеми учители, ето как да разберете ученик с ADHD

Заключения

След като вече знаете характеристиките, които трябва да притежава добрият учител, ще разберете, че те не са малко. Изглежда почти невъзможно самотен човек да може да комбинира всички тези изисквания. Да си учител означава да вършиш работа с голяма отговорност и не можеш да си позволиш да не бъдеш на ниво .

Това на учителя е фигура от централно значение за развитието на образованието и образование на учениците. Лош или посредствен учител може да попречи на учениците да развият пълния си потенциал.

обичам семейни фрази

От друга страна, ако искаме качествени учители и преподаватели, имаме нужда и от качествено обучение. Отношението със сигурност е важно, но също така и придобитите знания и умения, така че инвестирането в образование е един от най-добрите решения, които можем да направим за бъдещето на нашето общество.

Емоционално интелигентните учители оставят своя отпечатък

Емоционално интелигентните учители оставят своя отпечатък

Емоционално интелигентните учители създават среда, която стимулира развитието на социално-емоционални умения и умения за разрешаване на конфликти