Какво е уважението?

Какво е

The уважение това е отношение което благоприятства междуличностните отношения адекватни и задоволителни. То е също необходими за безконфликтно съжителство , в който се приемат различията между хората.За какво е уважението?

Уважението се състои в мери се с различните позиции на другия човек и по този начин ни помага a не я съдете за ваш избор или мнение.

Уважението се състои в вземат предвид другия в неговите индивидуални различия , без да се опитва да ги манипулира и без да очаква другият да се държи по различен начин от него.

имайте самочувствие какво означава

Как можете да успеете да уважавате всички?

Уважението е осъзнайте, че всеки човек има нали да избере да бъде такъв, какъвто е в действителност , с начина си на мислене, изразяване на своето мнение, чувство, действие и дори избор на своите вкусове и предпочитания в живота.Ако всеки има, тогава право да бъдеш този, който реши да бъде , никой друг не може да си позволи да възрази или да реши вместо него.

Как се показва уважението?

Уважението се проявява когато другият човек не е осъден въз основа на неговите мотиви, решения, поведение или начин на живот , нито я упрекват или критикуват за това каква е, очаквайки да бъде различна.

Следователно уважението е най-добрият начин да покажете на човек това ние го приемаме в неговата индивидуалност и в неговата съвкупност, приемайки го за това, което е, а не за това, което искаме или очакваме да бъде.

мечтае да бъде друг човек

Как се изразява уважението?

Уважение се доказва чрез Емпатия , тоест изхождайки от тази комуникативна нагласа, която показва, че сме наясно, приемаме и уважаваме как е другият човек, въпреки че понякога не споделяме вашите решения, мнения или поведения.

Емпатията е инструментът, използван в рамките на асертивна комуникация , и съответства на способността да слушаме другия, наблюдавайки начина, по който той ни говори, обръщайки внимание на неговите чувства и лични преживявания.

По този начин той изразява себе си разбиране и разбиране на вашите права и ако комуникацията продължи, може изразете мнението си . Този, дори и да се различава от този на другия, е с уважение към мотивите на другите.

Кога е по-трудно да се съобразите?

Уважението става по-трудно когато искате на всяка цена да е прав , и той е убеден, че неговата позиция е абсолютно единствената възможна и отговаря на единствената абсолютна истина.

От друга страна, уважението се проваля, когато възприема се агресивно отношение към другите направени от невербална комуникация, неуважителни жестове, дори с помощта на правилните думи.

как да се излекува отхвърляща рана

От уважение ...

Важно е да се разбере това нашата позиция е само обикновена възможност сред другите.

Винаги трябва говорете от първо лице , изразяващи собствени мнения и гледни точки, а не „закони като абсолютни истини“.

Необходимо е приемете, че нашите възприятия , дори да ни се струват обективни, в никакъв случай не са. Възприятията на всеки всъщност са свързани с лични интерпретации , въз основа на предишни преживявания, настроения и дори вярвания, които винаги са съществували във всеки човек, според неговото обучение.

Кога ние отиваме при други и го правим чрез съпричастност, това включва слушане и наблюдение на позициите на други, както и приемане на тяхното право да бъдат това, което искат да бъдат.